Wie ben ik?

Mijn naam is Bram van Putten. Ik heb in Utrecht theologie gestudeerd. Mijn hoofdvak was Oude Testament, mijn beide bijvakken Hebreeuws en Nieuwe Testament. En in 2006 ben ik gepromoveerd op het Oude Testament. Bijbel lezen heeft mijn hart.

Op verschillende opleidingen, als het NBI en De Wittenberg, heb ik lesgegeven. En ik geef nog les: op De Wittenberg verzorg ik een aantal vakken, uitleg van het Oude Testament, hoofdlijnen van het Oude Testament en het doen van Bijbelstudie. Ook preek ik nog af en toe in kerken.

Van 1999 tot 2017 werkte ik bij IFES. Ik word er enthousiast van als mensen God leren kennen door samen de Bijbel te lezen. Daarom heb ik met studenten verschillende conferenties over Bijbellezen voorbereid (Read it! en Read it! Xtra). Ik trainde leiders van Bijbelkringen en hun coaches, en ik schreef mee aan Bijbelstudiemateriaal. Ook hield ik geregeld Bijbellezingen. Daarnaast was een van mijn aandachtspunten het inbedden van het Bijbellezen op de studentenverenigingen.

Ik heb binnen mijn werk bij IFES ook het voorrecht gehad om de Bijbel te lezen met diverse mensen: uit verschillende culturen, met verschillende achtergronden, opvattingen en levensovertuigingen.

Met deze opgedane ervaring heb ik door middel van Project Filippus (2012-2016), een samenwerking van IFES en Bible League, mijn kennis en ervaring breder gedeeld in kerken. In verschillende kerken zijn kringleiders en kerkelijk werkers getraind.

En nog steeds, nu voor leesleefdeel, train ik kerkelijk werkers, gemeenten en studentenwerkers.