De Bijbel

De Bijbel

Samen de Bijbel lezen met anderen. Heb je dat wel eens gedaan? Lees.leef.deel wil je helpen de Bijbel met anderen te delen: dat is boeiend, leuk en leerzaam!

De Bijbel is een bekend boek. Sommigen lezen het boek omdat ze daardoor God willen leren kennen. Anderen lezen het vanwege de grote invloed op onze cultuur: er wordt naar verwezen in kunst, in literatuur en in muziek. Weer anderen, niet of nauwelijks bekend met het christelijk geloof, willen zelf de teksten lezen waardoor christenen zich laten inspireren.

De Bijbel is weliswaar een bekend boek, maar het is niet vanzelfsprekend dat hij wordt gelezen: het boek is dik en soms ook moeilijk te begrijpen. Bovendien zijn we tegenwoordig meer gewend om lossere, kleinere gedeeltes te lezen. Het zicht op het ‘grote verhaal’ dat de Bijbel vertelt, is er lang niet altijd. En dat maakt het weer lastiger om de Bijbel te begrijpen.

Het samen de Bijbel lezen is zeer de moeite waard! En zeker ook, zo leert de ervaring, wanneer je de Bijbel leest met mensen met diverse achtergronden, opvattingen en levensovertuigingen.

Lees.leef.deel. wil je helpen bij het delen van de Bijbel. De trainingen richten zich op de Bijbel lezen, het Bijbelgedeelte toepassen in het leven en het vervolgens delen met je omgeving. Daarvoor reik ik je graag de kennis en vaardigheden aan die je nodig hebt!