Anderen leren delen

Je hebt ervaring met het lezen van de Bijbel met een groep mensen wel en niet gelovig, en je wilt die ervaring graag overbrengen op anderen? Je wilt hen enthousiasmeren om met anderen de Bijbel te gaan lezen? Je wilt groeien in het geven van trainingen? Nieuwe handvatten, leuke tips? Graag denk ik met je mee hoe ik je kan toerusten, en welke kennis en vaardigheden je nodig hebt om anderen te trainen. Een cursus train-de-trainers.

Deze training heeft de volgende onderdelen:
(1) Samen lopen we nog een keer door inhoud van de cursus heen: wat komt er kijken bij het leiden van een gesprek over de Bijbel, welke handvatten zijn er voor het maken van een gespreksopzet en hoe lees je de Bijbel? We bespreken wat de over te dragen kennis is en wat de aan te leren vaardigheden.
(2) Dan leg ik uit hoe de cursus is opgebouwd, wat de volgorde van de onderdelen is en om welke reden, en welke leertheorie er aan ten grondslag ligt.
(3) De deelnemers kunnen nu in de praktijk oefenen met het geven van (delen van) de training. Ze krijgen daarop feedback van een ervaren trainer (training-on-the-job).
(4) Daarnaast besteed ik aandacht aan de begeleiding van kringleiders. Daarvoor kun je coaching gebruiken of intervisie; er wordt een intervisie-model aangereikt.
Deze onderdelen van de training zijn van belang om kringleiders te kunnen trainen. Het is niet altijd nodig om alle onderdelen terug te laten komen: niet iedereen heeft dezelfde ervaring en behoeften. De training wordt op maat gemaakt en aangeboden.