Lezen en leven

Graag kom ik langs op een gemeenteavond of kringavond, tijdens een weekend of op een conferentie. Ik leid dan een plenaire Bijbelstudie. Stap voor stap neem ik je mee het Bijbelgedeelte in. We gaan in gesprek over de vraag wat er staat, wat het betekent en wat het ons nu te zeggen heeft. Er wordt een actieve houding van je gevraagd, want Bijbellezen doe je samen. Op deze manier ervaar je hoe boeiend, spannend en leuk het is om samen de Bijbel te lezen. Een mooie ontdekkingstocht!

Ook neem ik je graag mee in ‘het grote verhaal’dat de Bijbel vertelt of in de hoofdlijnen van een boek uit de Bijbel. Inzicht in de grotere verbanden en de hoofdlijnen vergroot het begrip en het leesplezier.

En ik kom graag langs om te vertellen hoe het lezen van de Bijbel met anderen bij kan dragen aan het delen van het geloof in je eigen omgeving. Om te kijken welke kansen er liggen voor je gemeente. Thema’s tijdens zo’n ontmoeting zijn: wat heb je er voor nodig om met anderen de Bijbel te lezen? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de ervaringen elders? Hoe vind je mensen die met jou de Bijbel willen lezen? Hoe benader je die? Hoe past dat bij wie jullie als gemeente zijn?